बाग्मती प्रदेश सरकारमा केशव पान्डे सहित ४ नयां अनुहार, यस्तो छ मन्त्रालय वाडफाड