विप्लप निकट विद्यार्थीको चक्काजाममा प्रहरीको धरपकट