बाल सञ्जालको समस्या आउँदो कार्यपालीका बैठकद्धारा अनुमोदन गरीने : अध्यक्ष उप्रेती