नेपालको वैदेशिक व्यापारः २४ भन्सार नाका, निर्यात शून्य रहेको १० नाकाबाट ४० अर्बको आयात