सरकारले विश्व बैंकको १८ अर्ब ऋण स्वीकार गर्‍यो, थप ६ निर्णय यस्तो ?