भारत र चीनमा कोरोना संक्रमण बढ्यो, नेपालले गरायो सचेत