रियल जोडि लक्ष्मी र जिवनको जिवन्त अभिनयमा “जात”सार्वजनिक