काठमाडौंको धारा र ट्युवबेलको पानीमा भेटियो हैजा फैलाउने जिवाणु