संघमाथि मुद्दा हाल्ने तयारी गरेको बागमती सरकारविरुद्ध नै २ सय २३ मुद्दा