तिहारको समयमा सरकारले बजारमा चिनीको अभाव हुन नदिने