७७ वटै जिल्लामा विपद्को पूर्वतयारी गर्न सरकारको निर्देशन