भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्तिहरुको निःशुल्क उपचार गर्ने सरकारको निर्णय