भूकम्प पीडितका लागि चीनले १० करोड रुपैयाँ बराबरको सामाग्री पठाउने