पुन्य क्षेत्रको जंगलमा झुण्डिएको अवस्थामा एकजना मृत फेला