हेटौंडा बजार क्षेत्रबाट विभिन्न समयमा जफत गरेको अखाद्य वस्तु नष्ट