बाग्मती प्रदेशको नाका रातोमाटेमा चालकको स्वास्थ्य परीक्षण (फोटो सहित)