कोरोना कहर- प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को वैठक टेन्टमा सम्पन्न