आजवाट हेटौडामा अत्याधुनिक कोरोना परीक्षण ल्याव संचालनमा