लकडाउन केही सहज पारिने, कामदार भित्रै राखेर उद्याेग चलाउन पाउने