हेटौडामा स्वाथ्यकर्मीनै जोखिममा,गुणस्तरहीन पिपिइको प्रयोग