जापानमा होटललाई हस्पिटल बनाईदै, नेपालीहरु अशुरक्षित