डाक्टरले हेर्नै मानेनन्, एम्बुलेन्समै बिरामीको मृत्यु