दोश्रो चरणमा प्रवेश संगै कोरोनाको जोखिम अझ वढ्यो:- प्रधानमन्त्री