कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम कोषमा मुख्यमन्त्री ,मन्त्री एबम कर्मचारीहरुको सहयोग रकम जम्मा