बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीद्धारा शुभकामना व्यक्त