विदेशमा काम गर्ने नेपालीको पीडा, न सरकारले खोज्छ न दूतावासले