कालोबजारी गरेर बढी मुल्य लिने २ पसललाई कारवाही, २ लाख जरिवाना