बाटो हिड्नेलाइ खान, वस्नको व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन