नेपालमा कोरोना भाइरस कम देखिनुका पाँच सम्भावित कारण