पाँच मिनेटमै कोरोना संक्रमण भए–नभएको पत्ता लगाउने किटको अन्तिम परीक्षण हुँदै