राहत नपाए अव फोन गर्नु होस ,सातै प्रदेशमा फोकल अधिकारी नियुक्त