कोरोना भाइरस: माग घटेसँगै पहिलो पटक अमेरिकी तेलको मूल्य घट्यो