पाकिस्तानका सभामुख र छोराछोरीलाई कोरोनाको सङ्क्रमण