सरकारको प्रभावकारी कदम चाल्दा कोरोनाले क्षति भएन: प्रधानमन्त्री