राहतमा लोभ : डाक्टर-इन्जिनियर परिवारले पनि छाडेनन् १५ केजी चामल