अमेरिकामा कोभिड-१९ को खोप वितरण गर्न सेना परिचालन गरिँदै