सुटकेसमा सुतेर यात्रा गरेको घटनाले मानवअधिकारको मुद्दा उठ्यो