लकडाउनको ५५ औं दिन : मकवानपुरमा लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने ५२०० बढी सवारी कारवाहीमा