क्‍वारेन्टाइनमा रहेकाको छिटो प्रक्रियाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्न आयोगको आग्रह