भारतीय नागरिकको शंकास्पद गतिविधिपछि पशुपतिको किरियापुत्री सेवा बन्द