अहिले नक्साको विषयमा मात्र संविधान संशोधन हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली