जनता समाजावादीको नेतृत्वमै तीव्र विवाद, एकता संकटमा