बिच सडकमा बिजुलीको पोल पर्ने भएपछि यसरी गरियो हेटौंडा–९ मा सडक स्ल्याब ढलान