हेटौडा–९ वडा कार्यालयद्धारा १५ शैयाको क्वारेन्टिन निर्माण, पहिलो दिन ४ जनालाई राखियो