सरकारलाई नमान्ने, कोरोना देखि नडराउने हेटौंडाका मान्छेहरु (हेर्नुस फोटोहरु)